Foto:

  • Fotografování celého maturitního plesu včetně skupinové fotografie, portrét, foto s třídním učitelem, s kamarády, rodiči, půlnoční překvapení

Cena:

varianta A (do 19 studentů) 5000 Kč

varianta B (nad 20-35 studentů) 6000

Video:

  • Sestříhaný záznam celého maturitního plesu včetně půlnočního překvapení
  • Originálně potištěné DVD obsahuje menu s výběrem kapitol

Cena:

varianta A (do 19 studentů) 6000 Kč

varianta B (nad 20-35 studentů) 7000

Balíček FOTO + VIDEO:

Varianta A: 9 990 Kč (foto + video varianty A) do 19 studentů
Varianta B: 11 990 Kč (ostatní kombinace variant A a B foto i video) 20-35 studentů

Pro třídního učitele foto i video zdarma u všech variant!

Individuální kalkulace:
Možnost vložení fotografií studentů ze školních let k záznamu (cca 20-30 ks)
Videoukázka z výuky ve škole, záběry třídy, budovy školy, foto z akcí apod.

Doprava:
Kladno + Slaný zdarma, další 4 Kč/km
Ceny platné od 2.9.2015